Last modified 26/02/20

Stefaan Premereur

by Jelle Annaars
Zaakvoerder, Beauprez Residenties
Elizabeth weet waar ze over praat
Het beste vond ik de interactie tussen de deelnemers en Elizabeth. Ze brengt nieuwe inzichten. Elizabeth weet waar ze over praat, ze is een expert.