Last modified 04/03/21

“Help, ik word nooit een goede spreker want ik ben introvert”

by Elizabeth Van Den Bergh

“Ik zal nooit een goede spreker zijn want ik ben introvert!” Deze uitspraak, of beter, belemmerende overtuiging hoor ik vaak en ik ben het er niet mee eens.

Als jij een introvert bent, dan denk je doorgaans goed na over je boodschap en je argumenten voor je spreekt, en dat maakt van jou een goed voorbereide en interessante spreker. Met een beetje hulp en specifieke technieken kan je als introvert echt uitblinken op een podium, en dynamische en inspirerende presentaties geven.

Het is zelfs zo dat veel topsprekers introverten zijn. Zij ontpoppen zich vaak tot zeer effectieve sprekers. 

Even opfrissen: wat kenmerkt een een introvert?

Introverten richten hun energie naar binnen. Laden hun energie het liefst op in alle rust, thuis of in de natuur. Ze staan weloverwogen in het leven. Ze gaan eerst denken en dan pas spreken. En doseren de sociale interacties die ze hebben. 

Wat kenmerkt een extravert?

Extraverten richten hun energie naar buiten. Ze laden zich het beste op in gezelschap. Hebben prikkeling nodig. En denken het liefst luidop. Als sprekend denken. 

Is het echt zo zwart-wit?

Nee, introversie en extraversie zijn elk een uiteinde van een spectrum. En sommige mensen bevinden zich in het midden. Dat zijn dan de ambiverten. 

Een sterkte van ambiverten is dat ze de skills hebben om te luisteren en te praten.

Zo vinden ambiverten het ook prima om wat tijd alleen door te brengen, maar vinden ze sociale contacten eveneens belangrijk. 

Afhankelijk van de context vinden ze het leuk om in het middelpunt van de belangstelling te staan of zich net afzijdig te houden. 

De uitdaging van de introvert

Voor een publiek van introverte mensen spreken, of één-op-één-conversaties houden, is comfortabel. Maar het idee om voor extraverten te moeten spreken, werkt voor sommige introverte persoonlijkheden ontmoedigend.

Wanneer een publiek andere voorkeuren heeft dan wijzelf, is het moeilijker om dat publiek te begrijpen én om er mee in verbinding te treden. Die voorkeuren herkennen kan ons helpen om onze eigen presentatiestijl te verbeteren en aan te passen.

Simpel gesteld bestaat een publiek doorgaans uit een combinatie van introverte en extraverte persoonlijkheden.

Mijn advies: zoek de balans tussen je eigen persoonlijke stijl én de taal die je publiek spreekt.

‘Introvert’ spreken

Hoe een introvert ‘introvert’ spreekt:

 • Stem: vaak een kalme stem met weinig variatie in toon, toonhoogte en snelheid. Neiging om te laag en te stil te praten.
 • Focus: meer op de boodschap dan op het publiek OF het tegenovergestelde: te inschikkelijk ten opzichte van het publiek
 • Lichaamstaal: bescheiden aanwezig zijn, kleine gebaren, voorzichtige glimlach en oogcontact, misschien ook onrustig en nerveus (mogelijks gebrek aan présence)
 • Stijl: voorzichtig, nauwkeurig en formeel OF zorgzaam, bemoedigend, geduldig en goedbedoeld
 • Presentatietools: zorgvuldig geschreven, gedetailleerd en persoonlijk

‘Extravert’ spreken

Wat een introvert kan doen om extraverte persoonlijkheden te betrekken bij het verhaal en hen helemaal mee te krijgen:

 • Stem: stop gevoel en intentie in je stem: vriendelijk en optimistisch. Humor, charme en aanstekelijk enthousiasme toevoegen. Een duidelijke richting in gaan en vastberaden zijn.
 • Focus: verbinden en interactie creëren met het publiek, toekomstgericht, het gebruik van verhalen. Duidelijke doelen stellen om het publiek mee te overtuigen.
 • Lichaamstaal: dynamisch, veel oogcontact, nabijheid van het publiek, zelfzekere bewegingen en levendige gezichtsuitdrukkingen
 • Stijl: veel energie, boeiend, visueel en inspirerend
 • Presentatietools: visueel aantrekkelijk, functioneel, het gebruik van foto’s, grafieken en tabellen.

De voordelen van de introvert

Een introvert loopt niet het risico om in de valkuilen van extraverte persoonlijkheden te lopen:

 • Te snel praten
 • Jezelf in je gedachten verliezen
 • Jezelf verliezen in details
 • Onvoorbereid zijn
 • Het ontbreken van structuur
 • Het ontbreken van belangrijke en ondersteunende feiten en informatie

Dus, vanaf nu wordt “Ik zal nooit een goede spreker zijn want ik ben een introvert!” het volgende “Ik ben introvert én ik ben een goede spreker!”

Ik hoop dat dit artikel je dichter bij de beste versie brengt van jouw persoonlijke spreekstijl.